Cursus:

nnnnExperimenteel Landschapschilderen

Tijdens deze cursus wordt het landschap uitgebreid

verkend.

Enerzijds door te schilderen, anderzijds door het

bekijken van het werk van diverse landschapschilders.

Tijdens het schilderen zal er aandacht zijn voor

materiaalgebruik, perspectief tekenen, maar vooral

voor de diversiteit in mogelijkheden.

Dit laatste aspect zal ook bij de Kunstbeschouwing

uitgebreid aan de orde komen.

De mogelijkheden variëren van het letterlijk

nageschilderde landschap, het impressionistische

landschap, het expressionistische landschap tot

het geabstraheerde landschap of een combinatie

hiervan.

Cursusduur:  continu

Dag/tijd:        ma./ wo. middag 13.30 - 16.00 uur

Kosten:         knipkaart 10 lessenn€ 150,-- (ex. mat.)

CursusNKunstgeschiedenis/Kunstbeschouwing:

nnnnAbstractenschilderkunst

In deze cursus worden abstract werkende

schilders en hun werk besproken door middel

van video en dia.

Vertrekpunt in deze cursus is het eerste

abstracteschilderij van Kandinsky (1910).

Speciale aandacht wordt besteed aan:     

- De Beginperiode (Mondrian, Malewich,

Kandinsky, Het Bauhaus),

- Het Abstract Expressionisme (Pollock,

De Kooning, Rothko, Newman),

- Minimal Art (Ryman, Stella, Kelly).

- Op Art (Vassarelly, Riley)

- De Tachtiger jaren (Lasker, Halley,Marden).

     

Cursusduur: 8 lessen

Dag/ tijd:     dinsdagavond19.30uur- 22.00 uur

Kosten: nnn€ 250,--

Cursus:

nnnn'nnAbstract Schilderen      

Deze cursus is een veelzijdig verkennen van

de Abstracte Schilderkunst.

In het begin van de cursus ligt de nadruk op

vorm en kleur door middel van opdrachten

waarin het materiaal, de kleur en de vorm

verkend worden.

Hierna wordt ingegaan op de verwerking van

de eerste opdrachtresultaten met betrekking

tot een gegeven inhoud. Er wordt veel aandacht

besteed aan het bekijken en bespreken van het

gemaaktenwerk.                                                  

De Kunstbeschouwing/ Kunstgeschiedenis

dient ter ondersteuning van het eigen werk.

We bekijken waarom een kunstenaar abstract

schildert, wat hij/ zij wil verbeelden en hoe dit

gestalte krijgt in vorm, kleur en compositie.

Voor de mensen die al gevorderd zijn in het

abstract schilderen bestaat de mogelijkheid

om in overleg een programma samen te stellen.

Cursusduur: continu

Dag/ tijd: do. middag 13.30 uur - 16.00 uur

               wo. middag 13.30 uur - 16.00 uur

Kosten:  knipkaart 10 lessen € 150,-- (ex. mat.)    

nCursussen:

nnnnn Abstract Schilderen

nnnnnKunstgeschiedenis van de Abstracte schilderkunst

nnnnnExperimenteel Landschapschilderen

nnnnnComputercursussen

nOpgave en info: Ineke Nienhuis, Beeldend Kunstenaar/ Docent

nnnnnnnnnnnnnMuurstraat 8b a.d. Boteringeplaats

nnnnnnnnnnnnnnn9712 EN Groningen

nnnnnnnnnnnnnnntel: 050 3111269

nnnnnnnnnnnnnnninfo@wallstreet-studio.nl

Computerles op je eigen PC

Vrijwel alle programma's, gespecialiseerd in:

Photoshop , Premiere en Dreamweaver

Ook voor mensen die hun eigen PC beter willen leren kennen

Les in het installeren van software en het onderhoud van je computer

Beeldend kunstenaars die hun documentatie willen verbeteren: Foto's, film, video, cd, dvd

Ik verzorg ook documentatie in de

vorm van  foto's en film op video, cd, dvd of digitale tape.

€ 75,-- per twee uur , buiten de stad Groningen breng ik reistijd en reiskosten in rekening

Tijden in overleg